TackTeam

TACKTEAM

ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ครบวงจรทั้งงานขนส่ง และ งานคลังสินค้า

บริการงานขนส่ง

       ให้บริการการกระจายสินค้าประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น สินค้าอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า จัดส่งทั้งแบบควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็น แช่แข็ง และกลุ่มสินค้าทั่วไป รถขนส่งสินค้า มีทั้ง 4 ล้อห้องเย็น 4 ล้อจัมโบ้ 6 ล้อ ชนิดแบบควบคุมอุณหภูมิและรถแห้งทั่วไป ให้บริการจัดส่งในรูปแบบต่างๆ

  • บริการขนส่งสินค้าเข้าห้างโมเดิร์นเทรด
  • บริการขนส่งสินค้าเข้าร้านค้า
  • รายบุคคล และบริษัท
  • บริการขนส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้า (DC)
  • บริการขนส่งสินค้า แบบเหมาคัน (Full Truck Load)

บริการคลังสินค้า Warehouse

             บริการให้เช่าคลังสินค้าพร้อมบริหารจัดการ (Warehouse Management) ให้บริการด้านการบริหารคลังสินค้า ด้วยระบบซอฟท์แวร์บริหารคลัง (WMS) ทำงานผ่านระบบอุปกรณ์ไร้สาย และมีการออกแบบวิธีการจัดเก็บสินค้า ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า  รูปแบบการให้บริการคลังสินค้ารับสินค้า

 

บริหารจัดการคลังสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ

รับสินค้า (Receive)

จัดเก็บ (Storage)

บริการบรรจุภัณฑ์และแพ็คสินค้า (Pick & Pack)

ติดฉลาก (Labeling)

เตรียมสินค้าก่อนจัดส่ง(Shipping Preparation)

บริหารจัดการด้วยระบบ WMS (Warehouse Managment System)

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV

Scroll to Top